BUSINESS FIELD

phạm vi công việc

nghiệp vụ của Castflow

OUR BUSINESS

castflow là “vùng đất màu mỡ” trong việc tuyển dụng, chọn lựa người nước ngoài thúc đẩy tăng trưởng cùa xí nghiệp, thông qua việc hỗ trợ nguồn nhân lực nước ngoài. Để thực hiện mong muốn tương lai của doanh nghiệp và người lao động, với phương chân "trung thực, nghị lực mạnh mẽ" sẽ giải quyết các vướng bận của các xí nghiệp về khó khăn nhân lực trong một bước

BUSINESS #01

hỗ trợ và tuyển dụng, giới thiệu nguồn nhân lực nước ngoài, kỹ năng chuyên môn (tổ chức, hỗ trợ, đăng ký).

business image

Công ty tiếp nhận sẽ hỗ trợ người lao động nước ngoài về mặt pháp lý đối với kỹ năng cần thiết cho người nước ngoài

một dịch vụ mới cho người lao động nước ngoài ra đời vào tháng 4 năm 2019. Các công ty tiếp nhận cần có kiến thức chuyên môn. Castflow sẽ thực hiện tổng hợp hỗ trợ công ty tiếp nhận với tư cách là cơ quan hỗ trợ đăng ký tận dụng bí quyết trao dồi qua chế độ thực tập kỹ năng và mạng lưới riêng

lý do được chọn

 • giới thiệu nguồn nhân lực toàn cầu phù hợp

  reason1

  Chúng tôi có hệ thống lựa chọn để xác định nguồn nhân lực chất lượng cao. Từ nhiều ứng viên, chúng tôi sẽ lựa chọn nguồn nhân lực phù hợp với công việc của công ty thông qua các mục kiểm tra của chúng tôi.

 • theo sát cẩn thận và nhanh chóng đến việc tiếp nhận nhân lực

  reason2

  sẽ có một điều phối viên giàu kinh nghiệm hỗ trợ nhanh chóng tiếp nhận nhân lực. Ngoài ra còn có danh sách theo dõi sau tiếp nhận nhằm xóa bỏ lo lắng về làm việc người nước ngoài của quý công ty.

 • hỗ trợ đầy đủ
  “ hệ thống sao lưu quản lý

  選ばれる理由3

  Để tối đa hóa hiệu suất của người lao động nước ngoài, không chỉ trong thời gian làm việc mà còn hỗ trợ phạm vi cuộc sống trước và sau làm việc.

BUSINESS #02

hỗ trợ và trung gian giới thiệu thực tập sinh kỹ thuật người nước ngoài.

hỗ trợ và trung gian giới thiệu thực tập sinh kỹ thuật người nước ngoài.

Trong việc lựa chọn nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu của từng công ty, chúng tôi hỗ trợ phối hợp, điều chỉnh với các tổ chức giám sát và quốc gia, phỏng vấn nhân lực và các nghiệp vụ quản lý khác.

Chế độ lao động thời gian dài có tiêu chuẩn đến năm 2018 cho lao động người nước ngoài. Từ tuyển dụng đến khi được nhận mất khoảng 5 tháng nên tốc độ rất quan trọng. Castflow sẽ thực hiện hỗ trợ nghiệp vụ quản lý củacông ty tiếp nhận các kiến thức chuyên môn cần thiết, cung cấp nguồn nhân lực nhanh chóng thông qua một mạng lưới được xây dựng tại địa phương với các tổ chức giám sát cùng liên kết

lý do được chọn

 • Phân phối nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu của công ty

  reason1

  Dựa trên mối quan hệ giữa tổ chức giám sát được xây dựng với thành tích và quốc gia, tổ chức cung ứng được xác định, chúng tôi sẽ thu thập rồi phân chia nhân sự có thể giải quyết các vấn đề của từng công ty.

 • cẩn thận trong khâu quản lý

  reason2

 • Hỗ trợ toàn diện cho công ty là điều phối viên giàu kinh nghiệm

  reason3

BUSINESS #03

giới thiệu công việc có phí

giới thiệu công việc có phí

Giới thiệu ứng viên người nước ngoài xuất sắc

chúng tôi sẽ lựa chọn và giới thiệu nhân lực thích hợp với từng công ty, từ thống kê các ứng viên người nước ngoài ưu tú thông qua

lý do được chọn

 • ứng viên tìm việc đa dạng

  reason1

  chúng tôi có nhiều ứng viên người nước ngoài giàu kinh nghiệm làm việc ở đa dạng ngành nghề và kỹ năng

 • Chuyên viên tư vấn công việc sẽ lựa chọn người ứng tuyển

  reason2

  Chuyên viên tư vấn công việc nhiều kinh nghiệm sẽ lắng nghe yêu cầu của công ty và chọn lựa người phù hợp.

 • sao lưu tuyển dụng người nước ngoài bằng nhiều cách theo sát khác nhau

  reason3

  Không chỉ theo sát trước khi tuyển dụng mà sau khi tuyển dụng cũng theo sát đầy đủ. Chúng tôi sẽ theo dõi nhân viên cũng như các công ty và hỗ trợ họ tối đa hóa hiệu suất của họ.

BUSINESS #04

tư vấn kinh doanh

tư vấn kinh doanh

tư vấn về tài chính, tiền trợ cấp, xuất nhập cảnh và các việc về kinh doanh

Ở Castflow thông qua dịch vụ nhân sự, chúng tôi hỗ trợ các công ty, xí nghiệp từ phần mềm đến phần cứng. Thực hiện tư vấn cho công ty, xí nghiệp như thách thức trong kế hoạch kinh doanh, vấn đề tài chính của công ty hay thông tin về tiền trợ cấp để ổn định kinh doanh và phát triển hơn nữa.

lý do được chọn

 • cải cách kinh doanh

  reason1

  Sử dụng nhiều phương pháp cải cách kinh doanh khác nhau, chúng tôi sẽ đưa ra các đề xuất và các lời khuyên trong cải tiến kinh doanh với người quản lý, cùng hỗ trợ giải quyết các khó khăn trong kinh doanh.

 • reason2

 • mạng lưới dòng tiền phong phú

  reason3

  Sử dụng mạng lưới dòng tiền phong phú được xây dựng qua các thành tựu đa dạng, chúng tôi sẽ hỗ trợ ổn định và tăng trưởng kinh doanh.